شهرستان‌های استان ایلام _ ایلام

 شهرستان‌های استان ایلام

شهرستان ایلام

شهرستان ایلام از شهرستانهای استان ایلام است. مرکز این شهرستان شهر ایلام می باشد که مرکز استان نیز هست . این شهرستان در شمال غربی استان قرار گرفته و با شهرستانهای ایوان، شیروان و چرداول، دره‌شهر و نیز مهران همسایه است. شهرستان ایلام از غرب به کشور عراق محدود می شود.


تقسیمات کشوری

این شهرستان دارای دو بخش و چهار دهستان است:

دهستانهای بخش مرکزی:

  دهستان ده پائین
  دهستان میش خاص

نقاط شهری: ایلام

دهستانهای بخش چوار:

  دهستان ارکوازی
  دهستان بولی

نقاط شهری: چوار

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۹۹۵۱۹ نفر بوده است

/ 0 نظر / 40 بازدید