شهرستان‌های استان ایلام _ آبدانان

شهرستان‌های استان ایلام

 شهرستان آبدانان

شهرستان آبدانان یکی از شهرستانهای استان ایلام است. مرکز این شهرستان شهر آبدانان است. این شهرستان در جنوب شرقی استان قرار گرفته و با شهرستانهای دهلران و دره‌شهر و نیز استان خوزستان و استان لرستان همسایه است. مردم آبدانان کردزبان هستند

تقسیمات کشوری

این شهرستان دارای سه بخش و شش دهستان است:

دهستانهای بخش مرکزی:

  دهستان ماسبی
  دهستان جابرانصار

نقاط شهری: آبدانان

دهستانهای بخش سراب‌باغ: 

  دهستان چم کبود (مرکز: چم کبود، مرکز قبلی: هزارانی)
  دهستان سراب‌باغ
  دهستانهای بخش کلات:
  دهستان آب‌انار
  دهستان مورموری

نقاط شهری : مورموری

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان آبدانان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۷۳۷۰ نفر بوده است .

/ 0 نظر / 43 بازدید